Welkom bij Stichting Hartslag Utrecht

ANBI

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Stichting Hartslag Utrecht heeft ook de status aangevraagd van geregistreerd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, dan kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Naam van de instelling:
Stichting Hartslag Utrecht

RSIN/fiscaal nummer:
NL857381398B01

Kamer van Koophandel Utrecht:
68298579

Postadres:
p/a Gulden Hoeve 10
3451 TG Vleuten

Doelstellingen Hartslag Utrecht:

 • Het opzetten, uitbreiden en instandhouding van een netwerk van AED’s in de gemeente Utrecht, zulks ter bevordering van het terugdringen van de reactietijd van eerste-hulp bij een circulatiestilstand, aanvullend op de professionele hulpverlening.
 • Het werven en (laten) opleiden van vrijwillige hulpverleners die AED’s kunnen bedienen.
 • Het (laten) onderhouden van de in het netwerk opgenomen AED’s.
 • Het verstrekken van voorlichting aan het publiek via pers en andere media in de breedste zin van het woord.
 • Het (laten) verlenen van nazorg aan vrijwillige hulpverleners die eerste-hulp bij een circulatiestilstand hebben verleend.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Hoofdlijnen beleidsplan:

 • Zorg dragen voor een zodanige spreiding van AED’s en opgeleide vrijwilligers dat slachtoffers van een circulatiestilstand binnen 6 minuten reanimatie kan worden geboden (norm Hartstichting)
 • Zorg dragen voor de werving van opgeleide burgerhulpverleners conform de maatstaven van de Nederlandse Reanimatie Raad die zijn vastgesteld in 2015.
 • Zorg dragen voor en beheren van de bestanden van de vrijwilligers over hun bereikbaarheid en de status van certificering.

Functies bestuur:

 • Voorzitter: René van Leliveld
 • Secretaris: Jan Rood (interim)
 • Penningmeester: Jan Rood
 • Algemeen bestuurslid: Patrick de Bruin


Deze vormen het dagelijks bestuur.

Beloningsbeleid: Alle bestuursleden werken onbezoldigd

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten: Nog niet beschikbaar

Jaarrekening 2017: Financieel verslag 2017

Jaarrekening 2018: Volgt nog[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]